“นครแห่งวัฒนธรรมสีเขียว” City of Green Culture. ตอนที่ ๑


การออกแบบพื้นที่สีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือก ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ช่วยกรองมลพิษเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง แต่ปัญหาคือ  พื้นที่สีเขียวในเมืองมีไม่เพียงพอกับความตองการของประชาชน  การเข้าถึงเป็นไปโดยยากในบางพื้นที่  บทบาทของพื้นที่สีเขียวบางแห่งไม่เอื้ออํานวยต่อความต้องการของประชาชนทำให้กลายเป็นที่รกร้างไร้ซึ่งประโยชน์  จึงต้องมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง  เพื่อให้ผู้คนในพื้นที่มีทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น

การออกแบบพื้นที่สีเขียวแขวงเม็งราย จ.เชียงใหม่ ได้คำนึงถึงความต้องการของชุมชน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม คุณค่าทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม จินตภาพของเมือง และทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายสีเขียวที่ตอบสนองวิถีชีวิตของชุมชนเมืองเชื่อมโยงกันเป็นสายใยแห่งวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง พัฒนาและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: