About me


 • วัชรดุล  เกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเล็กๆของจังหวัดลำปาง ช่วงชีวิตตั้งแต่เด็ก อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ป่าและขุนเขา เข้าเรียนอนุบาล๑ ประถม ที่โรงเรียนใกล้บ้าน และ ม.ปลายที่ โรงเรียนประจำอำเถอ ชอบเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติ จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ณ สถาบันการเกษตรกรรมที่เก่าแก่ของประเทศ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ความฝัน คือ มีไร่เป็นของตนเอง รวบรวมสหวิชาทางภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรรม เข้าไปด้วยกันอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ปกติเป็นคนชอบต้นไม้ใบหญ้าและศิลปะโดยส่วนตัว   ปัจจุบันเรียนอยู่ ปี 4 และยังไม่หยุดตามหาฝันของตนเองต่อไป
 • กิจกรรมและประสบการณ์
 • ประธานสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ปีการศึกษา 2552
 • อนุกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2552-2553
 • คณะกรรมการกลาง กีฬาสัมพันธ์ แม่โจ้เกมส์ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๓
 • กรรมการชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2552- 2553
 • คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ปี 2553-2554
 • ประธานฝ่ายอาคารสถานที่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2554-2555
 • เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔
 • เข้าร่วมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ๑๐ สถาบันจังหวัดเชียงใหม่
 • คณะกรรมการกลาง กีฬาสัมพันธ์ แม่โจ้เกมส์ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๔
 • รองนายกฝ่ายกิจการพิเศษ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ รับน้องสู่บ้านหลังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ วันไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เชื่อมความสัมพันธ์องค์กร น.ศ. ประจำปี ๒๕๕๕
 • เข้าร่วมโครงการ สัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
 • คณะกรรมการโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
 • คณะกรรมการกลาง จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี ๒๕๕๕
 • คณะกรรมการจัดทำโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๕
 • คณะกรรมการจัดทำโครงการแม่โจ้ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๕๕
 • คณะกรรมการจัดทำโครงการแม่โจ้ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ภายในและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕

 

 • ด้านประสบการณ์วิชาชีพ
 • ปี ๒๕๕๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสวน งานเกษตรแม่โจ้
 • ปี ๒๕๕๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การการประกวดสวนพักผ่อน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔
 •    ความสามารถพิเศษ
 • โปรแกรม AUTO CAD
 • โปรแกรม GOOGLE SKETCH UP
 • โปรแกรม PHOTO SHOP
 • โปรแกรม office
 • สามารถใช้วิทยุสื่อสารได้
Advertisements
 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: