องค์การนักศึกษา


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายกิิจการพิเศษ

มีหน้าที่ จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาทำการติดต่อ หรือเชิญ นศ.ของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการองคืการนักศึกษาเข้าร่วม รับผิดชอบโครงการจร ขององค์การนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • อนุกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2552-2553
  • ประธานฝ่ายอาคารสถานที่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2554-2555
  • รองนายกฝ่ายกิจการพิเศษ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน
  • ผู้รับผิดชอบโครงการ รับน้องสู่บ้านหลังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
  • ผู้รับผิดชอบโครงการ วันไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕
  • ผู้รับผิดชอบโครงการ เชื่อมความสัมพันธ์องค์กร น.ศ. ประจำปี ๒๕๕๕
  • คณะกรรมการกลาง จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี ๒๕๕๕
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างนักกิจกรรมที่ดี สู่ความเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์
ภารกิจ

ดำเนินกิจกรรมนักศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาส่วนรวมเป็นสำคัญ

รายละเอียด

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรหลักในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจกรรมของ นศ.ชมรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินกิจกรรมไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ส่งเสริมกิจกรรม นศ.ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน วิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้นและคอยประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมรวมกัน

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์การนักศึกษา ชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับประเทศ สร้างนักกิจกรรมที่ดี สู่ความเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ เพียบพร้อมด้วย ปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม”M (Mindfulness) = ทำงานด้วยจิตวิญญาณ
A (Aspiration) = สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น
E (Excellence) = สานฝันสู่ความเป็นเลิศ
J (Justification) = ชูเชิดความยุติธรรม
O (Originality) = ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ
Advertisements
  • Trackback are closed
  • ความเห็น (0)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: